Przed dokonaniem płatności prosimy o kontakt ze sklepem
w celu potwierdzania dostępności oraz aktualnej ceny.

           e-mail: biuro@centrumzaopatrzen.pl tel: 790-709-470

Pronouns- ścienna plansza dydaktyczna w języku angielskim

218,51 

Produkt dostępny na zamówienie

Kategorie: ,

Opis

Tabela z zaimkami języka angielskiego. Wybrano trzy kategorie zaimków: osobowe w funkcji podmiotu i orzeczenia, dzierżawcze w formie przymiotnikowej i rzeczownikowej oraz zwrotne wraz z emfatycznymi. Każdy zaimek jest użyty w zdaniu, a treść zdania jest zilustrowana kolorowym obrazkiem.

Osiągnięcia ucznia zakładane w związku z zastosowaniem środka dydaktycznego przedstawiają się następująco:

    • – uczeń poznaje, ćwiczy i utrwala bardzo ważny obszar gramatyki języka angielskiego, jakim są zaimki osobowe

– uczeń nabywa umiejętność kategoryzowania poznawanych pojęć

– uczeń rozwija umiejętność kontekstualizacji przyswajanych struktur języka

Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia ogólnego, do nauczania języka angielskiego, na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej, na podstawie recenzji rzeczoznawców:

    – Dr Jolanty Dobrowolskiej,

Format:

    • 160 x 120 cm

kod produktu: Y10 0485